thema-netwerk ondersteunend personeel - 5 oktober 2020

04 september 2020

Tijdens dit thema-netwerk bepaal je samen met collega’s de thema’s voor nascholingen die je achteraf in het netwerk vertaalt naar de eigen schoolcontext. Je wisselt ervaring en ideeën uit en wordt inhoudelijk ondersteund om stappen te zetten die jij nodig hebt in jouw schoolcontext.  

Het eerste thema dat vorig schooljaar weerhouden is in het netwerk en dat ook aansluit bij de nascholing van 16 september rond conflicthantering, is groepsdynamica. We willen samen bekijken welke processen zich afspelen in een groep en hoe je daar als lid van het ondersteunend personeel mee kunt omgaan of erop anticiperen.