Taalbeleid so en bao/(ex-)OKAN - informatie – gratis voorleessoftware

29 januari 2018

Vanaf 15 november 2017 kun je aanspraak maken op gratis voorleessoftware. Hiervoor moet je in het bezit zijn van:

  • een attest van dyslexie of dyspraxie,
  • een gemotiveerd verslag,
  • een (inschrijvings)verslag type 1 t/m 9 of basisaanbod buitengewoon onderwijs,
  • of een ADIBib attest van het CLB.

Dit laatste is een attest voor kinderen die, los van enige diagnose, nood hebben aan digitale schoolboeken of ADIBoeken. Het CLB kan dit attest uitschrijven op basis van een nood of ernstige problemen bij het lezen en/of schrijven. Er is geen specifieke diagnose nodig. Het CLB neemt deze beslissing in samenspraak met de ouders en de school.

Komen niet in aanmerking: cursisten in het volwassenenonderwijs, studenten uit het hoger onderwijs, kinderen en jongeren die thuisonderwijs volgen.”

Uitgebreide info lees je in de overzichtelijke brochure.