Taal - Nascholingen – Save the date

02 september 2019

Graag brengen we je op de hoogte van de geplande nascholingen voor dit schooljaar: 

 • voor leraren, taalcoördinatoren, directies basis- en secundair onderwijs 
 • in dit lerend netwerk verneem je meer over de recente wetenschappelijke inzichten en testen over begrijpend lezen en motivatie 
 • we reiken je theoretische kaders aan die je onmiddellijk toepast in de praktijk: leesstrategieën, taxonomie van Bloom, hardop denkend voorlezen 
 • je grasduint door motiverende werkvormen om je eigen leeslessen te versterken 
 • voor leraren die dit schooljaar al deelnamen aan de basissessies begrijpend lezen 
 • in dit lerend netwerk gaan we samen in op jullie concrete vragen, bv. over evaluatie, differentiatie 
 • en is er ruimte om een leesproject uit te werken 
 • hoe kan je als taalcoördinator/taalbeleidsteam leraren ondersteunen om de taaldoelen uit het funderend leerplan en ict-leerplan te behalen? 
 • hoe ga je met de tool taalgericht vakonderwijs aan de slag met vakgroepen? 
 • hoe helpt praktijkonderzoek je om de goede dingen te doen? 
 • welke digitale taaltools kun je aanbevelen aan je leraren? 
 • in deze professionele leergemeenschap krijg je bovendien de kans om te leren van elkaar en ervaringen en goede voorbeelden te delen 
 • workshops over literatuur, evaluatie, digitale tools, coöperatieve werkvormen en zoveel meer 
 • boekenbeurs 
 • netwerking