Taal - Nascholing – inspiratiedag geletterdheid “Wie niet mee is, is gezien” – 22 maart 2019

22 maart 2019

Onderwijs Vlaanderen biedt je tijdens de inspiratiedag geletterdheid een antwoord op vragen als:  

  • hoe schrijf ik begrijpelijke brieven voor alle ouders, ook de laagtaalvaardige? 
  • bestaan er boekenreeksen voor taalzwakke lezers? 
  • hoe stimuleren we anderstalige ouders om voor te lezen aan hun kind? 

De inspiratiedag vindt plaats op vrijdag 22 maart 2019, van 9 tot 14 uur in het Hendrik van Veldekegebouw (VAC Hasselt), Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt 

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht via het online inschrijvingsformulier