Taal - Leermateriaal – Tool taalgericht vakonderwijs

03 januari 2019

2019 … in het nieuwe jaar spettert het van de werkvormen om in elk vak actief in te zetten op het verwerven van de vaktaal! 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde een themapagina over taalgericht vakonderwijs voor dummies én taalwonders. Je leest er over het wat en hoe, en hoe je met taalgericht vakonderwijs aan de slag gaat in je klas en op school. Bereid je voor op veel wauws en oohs: https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/taalgericht-vakonderwijs. 

En alsof dat nog niet genoeg is, kun je al eens een nieuwsgierige blik werpen op enkele fiches uit de Tool taalgericht vakonderwijs die je binnen je vakgroep kunt inzetten om: 

  • leerlingen beter te leren formuleren, 
  • leerlingen woordenschat aan te leren, 
  • leerlingen op een interactieve manier laten werken, 
  • en nog veel meer.