Taal

08 maart 2020

Inspiratiedag 'Tijd voor Geletterdheid' - 28 april

In het kader van de Week van de Geletterdheid, wordt een inspiratiedag 'Tijd voor Geletterdheid' ingericht.

Doelgroep: leraren/directie/medewerkers van basisscholen. Op deze dag geven wordt informatie gegeven en tonen we goede praktijken over het versterken van laaggeletterde ouders.

Meer informatie: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/inspiratiedag-tijd-voor-geletterdheid-28-april-2020-brussel