SWeTe-praktijkvakken - Nieuw leerplan mechanische technieken (vervolgoverleg) – 14 november 2017 van 9.30 tot 12 uur

14 november 2017

We bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn MT, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …). We delen ook andere relevante informatie (opleidingsaanbod, groepsaankopen …) en bieden een rondleiding binnen de afdeling Mechanica in viio Tongeren aan.

Je kan je hiervoor inschrijven via nascholing.beJe kan enkel via je directeur of de nascholingsverantwoordelijke van je school inschrijven.