SWeTe-praktijkvakken - Netwerkvergadering EI 3e graad - 16 november 2018

16 november 2018

Overleg met collega’s Elektriciteit bso en leer van elkaar (labo’s … )

Het is de bedoeling om een netwerk uit te bouwen waar leerkrachten Elektrische Installaties 3e graad vakspecifieke informatie, expertise over lesmateriaal en didactische hulpmiddelen (in labo’s) … delen met elkaar. De leerkrachten delen ook informatie rond pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen, opleidingsaanbod, groepsaankopen…).

Meer informatie en inschrijven via nascholing.be