SWeTe-praktijkvakken - Netwerk Lassen-Constructie duaal 2018-2019

29 september 2018

Agoria wil de scholen met de studierichting Lassen-Constructie duaal ondersteunen.

Een aantal zaken zijn ten opzichte van vorig jaar aangepast. Agoria maakt hiervoor gebruik van één leergemeenschap naast twee regionale lerende netwerken.
Bovendien wordt dit jaar de focus gelegd op 3 thema’s.

Alle informatie, netwerkdata, contactinfo … vind je hieronder.

1. Leergemeenschap & procescoach/individuele begeleiding

Agoria vervangt de regionale leergemeenschappen door één leergemeenschap op Vlaams niveau. Deze zal als opdracht hebben om het leertraject en de leerfiches te evalueren en zo nodig bij te sturen. Waar ze er vorig jaar niet in geslaagd is om voldoende bedrijven te betrekken bij de leergemeenschappen, streeft ze nu naar een evenwichtige vertegenwoordiging van bedrijven en scholen.

De leergemeenschap zal 6-wekelijks een halve dag samen komen. De leergemeenschap zal ook, allicht in gewijzigde samenstelling, pedagogisch-didactisch materiaal voor het nieuwe leertraject pijpfitten duaal ontwikkelen.

Vanaf dit schooljaar neemt Harry Milis, voorheen procescoach van de leergemeenschappen Antwerpen – Limburg – Vlaams-Brabant, de rol van procescoach op. Hij zal de leergemeenschap begeleiden en zal in het bijzonder ook tijd besteden aan de individuele begeleiding van scholen en bedrijven bij de opstart en uitrol van het traject. Indien je begeleiding wenst, kan je contact met hem opnemen (harry.milis [at] agoria.be - 0495 63 88 79).

Wenst jouw school/bedrijf een lasexpert te engageren in de leergemeenschap? Laat dit weten aan Harry Milis. Hij neemt vervolgens spoedig contact op met de leden om een eerste vergadering in te plannen.

2. Regionale lerende netwerken

Agoria vervangt het lerend netwerk op Vlaams niveau door 2 regionale lerende netwerken gezien het aantal scholen en leerbedrijven exponentieel gestegen is: lerend netwerk Antwerpen – Brabant – Limburg en lerend netwerk Oost- & West-Vlaanderen.

In de lerende netwerken houden ze je up-to-date over het werk van de leergemeenschap en beleidsthema’s en vragen ze jouw feedback. Ze maken ook tijd voor erva-ringsuitwisseling rond welbepaalde thema’s.

Ze voorzien dit schooljaar 2 lerende netwerken en dit op

  • LN Antwerpen-Brabant-Limburg: dinsdag 27 november en donderdag 9 mei van 9u30-12u30 met netwerklunch
  • LN Oost- en West-Vlaanderen: donderdag 29 november en dinsdag 7 mei van 9u30-12u30 met netwerklunch

3. Focus op thema’s

Agoria gaat dit jaar ook op 3 thema’s dieper in:

  • Evaluatie en feedback: een werkgroep over de studierichtingen lassen-constructie duaal, elektromechanische technieken duaal en mechanische vormgeving(stechnieken) duaal wordt opgestart. Heb je interesse om je mee te buigen over methodiek en tool, neem dan contact op met Veerle Vermeulen (veerle.vermeulen [at] agoria.be).
  • Duaal leren in kmo’s: meer info volgt.
  • Attitudevorming bij leerlingen: Kristien Bruggeman, coach-the-coach van de procescoaches duaal leren neemt dit op. Meer info volgt.

4. Leer- en infofiches

Je vindt de gelayoute leer- en infofiches en het opleidingsplan terug op de e-community en de website.