SWeTe-praktijkvakken – Nascholing - ICT UHasselt 2018-2019

05 oktober 2018

De vakgroep informatica van de faculteit wetenschappen van UHasselt richt initiatieven in om het secundair onderwijs van de 1e tot de 3e graad te ondersteunen.

In de toekomstige 1e graad zal er onder meer aandacht zijn voor computationeel denken en handelen terug.

UHasselt richt daarom 4 intitiatieven in:

  • het nascholingsaanbod voor individuele leerkrachten
  • het aanbod aan workshops om in of met de klas aan de slag te gaan
  • het aanbod voor individuele leerlingen
  • het aanbod dat voor iedereen met interesse in de computerwetenschappen (informatica)

Meer informatie vind je hieronder.

1. Nascholingsaanbod voor individuele leerkrachten:

De nascholing “Progra-MEER” (Méér dan programmeren) richt zich tot leerkrachten secundair onderwijs. De nascholing vereist geen specifieke voorkennis, maar wel de wil en inzet om (begeleid) te leren programmeren. Deze nascholing bestaat uit 6 sessies van telkens 3 uur. In de eerste sessies wordt de nadruk gelegd op het leren werken met de toegankelijke programmeertaal Python. Naarmate de sessies vorderen, verschuift de aandacht naar “computationeel denken” & “algoritmiek” (hoe problemen oplossen met behulp van de computer). De sessies zijn allemaal gericht op een directe toepasselijkheid in een klascontext. Alle info en inschrijvingsinstructies zijn te vinden via de link. https://www.uhasselt.be/Programeer

2. Aanbod aan workshops om in of met jouw klas aan de slag te gaan:

UHasselt heeft 4 workshops uitgewerkt, waarmee ze jouw klas kunnen ontvangen of waarmee ze in jouw klas op bezoek kunnen komen:

  • “Start to program”
  • “Roadmap to robotics: Physical computing en meer a.d.h.v. de micro:bit”
  • “Het algoritme ontraadseld”
  • “Studiekeuze in digitale tijden”

Alle info over deze workshops en inschrijvingsinstructies zijn te vinden via de link.

3. Aanbod voor individuele leerlingen

Voor jongeren die kennis willen maken met computers en programmeren, zijn er in de loop van het schooljaar enkele proefritten voorzien.

  • maandag 29 oktober 2018 | 14 – 17 uur. Tijdens deze sessie wordt de microbit als physical computing device geïntroduceerd. De microbit is een microcontroller die je o.a. met Python kan programmeren om bijvoorbeeld een robot aan te sturen.
  • vrijdag 8 maart 2019 | 14 – 17 uur. In deze proefrit tonen de lesgevers je een algoritme en laten ze zien hoe het geprogrammeerd wordt. Het algoritme is gekend onder de naam “Stable Marriage Algorithm”. Ook in deze proefrit wordt de programmeertaal Python gebruikt (die je echter nog niet hoeft te kennen om te kunnen volgen).

Alle info over deze proefdagen en inschrijvingsinstructies zijn te vinden via de link. https://www.uhasselt.be/Proefritinformatica

4. Aanbod voor eenieder met interesse in de computerwetenschappen (informatica)

Iedereen met interesse in computerwetenschappen kan zelfstandig video's volgen via Youtube. De video's worden aangevuld met 115 oefeningen die gratis online gemaakt kunnen worden (in repl.it). De oefeningen worden automatisch gecontroleerd op hun werking en zijn voorzien van modeloplossingen.

Meer info is te vinden via de link. https://www.uhasselt.be/UH/Nieuws/2018/Leer-programmeren-met-de-allereerste-UHasselt-Tutorial.html

Meer informatie kan steeds bekomen worden bij dirk.peeters [at] uhasselt.be