SWeTe-praktijkvakken - Leermateriaal – ICT mogelijkheden in de klas - KlasCement

03 januari 2019

Als ‘uitsmijter’ uit het oude jaar en ‘insmijter’ naar het nieuwe jaar geven we graag nog informatie mee over ICT-leermiddelen.

In KlasCement vind je een map met 60 ICT-tools die je in de klas kan gebruiken als verrijking, ondersteuningsmiddel, differentiatiemiddel … https://www.klascement.net/map/ict-tools

Beste wensen voor 2019

ConnecTTEam