Start-to-teach voor beginnende personeelsleden – 10 oktober 2018 & 23 januari 2019

01 juni 2018

Je bent onlangs (of enkele maanden geleden) het onderwijs ingestapt. We wensen je alvast heel veel vreugde toe in je onderwijsloopbaan. Om je te ondersteunen in deze beginperiode willen de Pedagogische Begeleiding van regio Limburg alle beginnende personeelsleden samen-brengen tijdens twee woensdagen, telkens van 9u15 tot 16 uur. Die dagen vormen de eerste stap in het ruimere concept van loopbaanbegeleiding van onderwijsmensen en zijn complementair aan de opvang en de begeleiding in de eigen school.

Dag 1:

  • uitwisseling en toetsing van eerste ervaringen.
  • de leraar als organisator: een klas beheren en motiveren
  • de leraar als partner van externen: kennismaking met werking van DPB.
  • de leraar als inhoudelijke expert: kennismaking en werksessie met de vak- en domein-begeleiders.

Dag 2:

  • ‘hoe effectief leren’; onderzoek en uiteenzetting door Tim Surma
  • de leraar als opvoeder en als lid van een katholieke dialoogschool.
  • werksessie met de vak- en domeinbegeleiders.

Meer informatie en inschrijven