Start to teach – Nascholing - Dagen voor beginnende leraren - 20/10/2019 en 12/03/2020

28 augustus 2019

Ben je een startende leraar? Kom dan zeker naar “Start to teach”! Tijdens deze 2 dagen nemen enkele boeiende sprekers je mee in pedagogische thema’s zoals klasmanagement, leerstrategieën, Katholieke dialoogschool … én maak je kennis met de pedagogische begeleidingsdienst en de vakbegeleider(s). Deze vakbegeleider helpt je te focussen op je kerntaak als leraar en zal je hierin ondersteunen. Door in te zetten op vakdidactiek (bijv. uitgaande van concrete voorbeelden) kan hij/zij ertoe bijdragen om je eigen functioneren bij te sturen/te optimaliseren. Hierbij staat de leerling en zijn leertraject altijd centraal.  

De nascholing heeft betrekking op 2 volledige dagen. Door je in te schrijven voor de 1ste dag engageer je je eveneens voor de 2de dag (indien je op dat moment nog steeds in dezelfde school of scholengemeenschap tewerkgesteld bent).