Start to teach – dagen voor beginnende leraren - dag 1 op 16 oktober 2020

04 september 2020

Ben je een startende leraar? Kom dan zeker naar “Start to teach”! Tijdens deze 2 dagen nemen een enkele boeiende sprekers je mee in pedagogische thema’s én maak je kennis met de pedagogische begeleidingsdienst en de vakbegeleider. Deze laatste helpt je te focussen op je kerntaken als leraar en zal je hierin ondersteunen. Door in te zetten op vakdidactiek (bijv. uitgaande van concrete voorbeelden) kan hij/zij ertoe bijdragen om je eigen functioneren bij te sturen/te optimaliseren. Hierbij staat de leerling en zijn leertraject altijd centraal.   

Er worden twee dagen voorzien. Tijdens de eerste halve dag maak je kennis met de werking van de pedagogische begeleidingsdienst en ga je een eerste keer aan de slag met de vakbegeleider. De invulling van dag 2 gebeurt op basis van de behoeften/noden die we tijdens dag 1 van jullie ontvangen (bijv. werkwinkels rond verschillende thema’s met interne en externe sprekers) en ga je voor een tweede keer aan de slag met de vakbegeleider. 

WANNEER?  

  • DAG 1: vrijdag 16 oktober 2020 van 13 tot 16.30 uur. (wijziging owv Covid-19) 
  • DAG 2: donderdag 21 januari 2021 van 9 tot 15.30 uur. 

De nascholing heeft betrekking op 2 dagen. Door je in te schrijven voor de 1ste dag, engageer je je eveneens voor de 2de dag (indien je op dat moment nog steeds in dezelfde school of scholengemeenschap tewerkgesteld bent).