Stap ook jij mee?

31 augustus 2018

Het nieuwe schooljaar is gestart en straks trekt ook het nieuwe academiejaar zich op gang.

Een boeiend gebeuren vol dromen, verwachtingen en volgehouden inzet.

De uitdagingen zijn groot, de idealen ook. De praktijk is vaak weerbarstig.

Maar laat dit juist het spanningsveld zijn waarin we samen aan de slag gaan, elk vanuit onze taken en verantwoordelijkheden en  vanuit ons gezamenlijk engagement voor goed onderwijs.

Stap ook jij mee?  

Ik wens alle leerlingen, leerkrachten, begeleiders, directies en bestuurders een boeiend nieuw schooljaar toe! Ook Hij stapt met ons mee.

Francis Loyens
Bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs