Schrijf je in voor inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen

19 oktober 2018

In november 2018 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen twee informatierondes in elke regio waar we ingaan op de onderwijsactualiteit, zoals de nieuwe TADD-regelgeving, bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting, beroepscommissie DPCC en een rapportering van de bevraging directies over de pedagogische begeleiding. 

Voor het basisonderwijs gaan we ook nog in op het toekomstplan basisonderwijs en Zin in leren! Zin in leven!.

Voor het secundair onderwijs bespreken we de regelgeving rond overgangs- en toelatingsvoorwaarden modernisering so en beroepskwalificaties gekoppeld aan de tweede en derde graad.

De informatieronde voor regio Limburg vindt plaats 13 november 2018. Schrijf je in voor de informatieronde in jouw regio: