Scholenkoffer dementie lager onderwijs

11 april 2018

Het Limburgs Expertisecentrum Dementie (‘ECD Contact’) lanceerde de “scholenkoffer dementie lager onderwijs”. Doel is het thema dementie bespreekbaar te maken in de klas. Spelenderwijs worden kinderen geïnformeerd en leren ze wat er met mensen gebeurt wanneer ze aan dementie lijden.

Alle Limburgse lagere scholen wordt aangeboden om de scholenkoffer dementie lager onderwijs kosteloos uit te lenen gedurende 6 weken. Leerkrachten kunnen ervoor kiezen om zelf aan de slag te gaan met lees- en prentenboeken, beeldmateriaal, muziek, spelletjes, een verteltheater en zoveel meer. Een bijhorende uitgebreide handleiding biedt hierbij de nodige informatie en ondersteuning. Anderzijds kan er ook beroep gedaan worden op de referentiepersoon dementie en/of het ergo-team van het naburige woonzorgcentrum om te ondersteunen in de klas. Lees meer op de website dementie.be.

Bij succes kan dit aanbod ook in de andere Vlaamse provincies uitgerold worden.