Project "grondvesten voedselveiligheid" in de scholen

15 april 2019
Begin 2019 ging het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) van start met een project omtrent voedselveiligheid in scholen met als doel alle actuele moeilijkheden of onduidelijkheden uit te klaren, de huidige vereisten voor operatoren in vraag te stellen en een betere samenwerking te bekomen met de belanghebbenden. Grootmoeders willen soep maken voor de kinderen in een school? Scholen weigeren traktaties van kinderen omdat het FAVV dit niet zou toelaten? Er mogen enkel voorverpakte koekjes uitgedeeld worden, …..? Wat kan en wat mag? 

Samen met de belanghebbenden wilt het FAVV op zoek gaan naar constructieve oplossingen die door alle betrokkenen gesteund worden. Het doel van dit project is de grondvesten te leggen voor een regelgeving en maatregelen die begrepen en aanvaard worden door de maatschappij. Op basis van de conclusies van deze “grondvesten voedselveiligheid”, kunnen eventuele voorstellen gedaan worden aan de toekomstige regering.

Aan de hand van een vragenlijst wil het FAVV een verkenning doen bij de verschillende stakeholders (sectororganisaties, scholen, ouderraden, leerlingenraden,…), enerzijds om meer inzicht te krijgen in de perceptie omtrent voedselbedeling in de school bij de verschillende stakeholders en anderzijds om de discussie op te starten. In een tweede fase zal een vergadering georganiseerd worden waarop u zal uitgenodigd worden. 

Door op deze link te klikken, kan u de vragenlijst invullen:  https://forms.gle/yBBgphdH8PJhyyJN9

Gelieve deze vragenlijst ten laatste in te vullen op 26-04-2019.