Plastische Opvoeding - Dag van de P.O. – 25 april 2018 – Schrijf nu in!

25 april 2018

Brede basiszorg en differentiatie zijn aspecten van goed lesgeven. We zijn er allemaal mee bezig. Meer nog: als leraren P.O., Expressie of tijdens andere kunstvakken zijn we er elke les mee bezig en sturen we elke leerling individueel bij. Toch biedt differentiatie ook voor ons nog uitdagingen. Een reden te meer om er samen voorbeelden over uit te wisselen.

Enkele leraren hebben samen met enkele studenten een jaar lang gewerkt aan opdrachten waarin differentiatie centraal staan. Tijdens belevingsworkshops maken we kennis met hun ervaringen en laten zij ons proeven van de lessen die werden ontwikkeld. Bijkomend zijn er workshops waarin differentiatie wordt uitgediept en een praktijkvoorbeeld vanuit het secundair kunstonderwijs wordt toegelicht.

Tijdens de middag stellen studenten onder de vorm van een beurs hun inspirerende voorbeelden voor.

De dag streeft volgende doelstellingen na:

  • Kennismaken met een aantal concrete voorbeelden, tips & tricks van hoe differentiatie werkt voor plastische opvoeding.
  • Zelf ervaren hoe differentiatie werkt en eigen voorbeelden uitwisselen met collega’s.
  • Samen bekijken hoe we differentiatie maximaal in onze lessen kunnen integreren.

Inschrijven kan via nascholing.be.

Inschrijven kan enkel via de directeur of nascholingsverantwoordelijke van je school.