Planning Modernisering so - programmatieregelgeving

03 mei 2019

Voor de uitrol van de Modernisering so zijn de decretaal vastgelegde programmatieregels nog niet toegelicht in de Omzendbrief. De scholen stellen intussen heel veel vragen over de matrix so, de concordantie, de vrije programmatie, de programmatie mist goedkeuring Vlaamse regering, de uitbouw van domein- en campusscholen en over de procedures die moeten gevolgd worden. In de nascholing worden deze vragen zoveel mogelijk beantwoord.

In een tweede luik worden de bijsturingen aan onze interne planning(sprocedure) toegelicht: de planningstools met onderscheid tussen basisstudieaanbod en specifiek studieaanbod, de planningsbevoegdheid van de scholengemeenschap, het regionaal platform, de DPCC en de centrale beroepscommissie.

De vorming vindt plaats op 27 mei te Hasselt. Je kan kiezen voor een namiddag OF avondsessie. Meer informatie en inschrijven. Inschrijven kan vanaf 9 mei!