Personenzorg - Lerend netwerk sociale wetenschappen 2de graad - 16 januari 2019 van 9 tot 12 uur

10 december 2018

Wil je samen materiaal ontwerpen of uitwisselen? Valkuilen en successen met elkaar bespreken? Of heb je eerder nood aan het delen van ideeën over werkvormen, leerstrategieën, evaluatie? In dit lerend netwerk staan de noden die jullie ervaren in het vak sociale wetenschappen centraal. 

Tijdens de startsessie op 16 januari 2019 nemen we tijd om kennis te maken met elkaar, afspraken en verwachtingen te formuleren en noden te inventariseren. In de daaropvolgende 3 sessies staan de gekozen thema’s centraal. Deze data worden samen met de groep bepaald. Deelname aan elke sessie is vereist.