Ondersteuningsnetwerken van start in Limburg

02 oktober 2017

De eerste maand van het schooljaar is reeds voorbij. Het ondersteuningsnetwerk is opgestart. We merken dat er nog heel wat vragen zijn i.v.m. het ondersteuningsnetwerk. Enkele zaken kunnen we al meegeven.

Stel je zorgvraag bij het zorgloket in jouw subregio:

Zorgloket.middenlimburg [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

Zorgloket.westlimburg [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

Zorgloket.noordlimburg [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

Zorgloket.zuidlimburg [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

Zorgloket.genkmaasland [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

In het zorgloket worden alle zorgvragen besproken. Zorgvragen van de zogenaamde kleine types, namelijk type 2, 4, 6 en 7 (auditief) worden van daaruit doorverwezen naar de scholen buitengewoon onderwijs die de begeleiding verder zullen opnemen.

De zorgvragen van de overige types worden in het zorgloket voorgelegd aan de vier betrokken partijen en daar wordt in samenspraak, rekening houdend met het wettelijke kader van het ondersteuningsnetwerk en de beschikbare ondersteuningseenheden, bekeken welke verder kunnen worden opgenomen.

Leerlingen met een gemotiveerd verslag of verslag, met een document voor aanvraag ondersteuning type 3 en vroegere Gon-leerlingen behoren tot de prioritaire doelgroepen van het ondersteuningsnetwerk en zullen dan ook als zodanig behandeld worden binnen de ondersteuning.

Let op! De uren die je nu als school toebedeeld krijgt zijn voorlopige uren en zullen samen na een tussentijdse evaluatie herbekeken worden in de loop van het schooljaar. De uren moeten flexibel gebruikt worden gedurende het ganse schooljaar, vooral daar waar de noden zijn.

Indien jullie vragen hebben kunnen jullie steeds terecht bij de verschillende zorgloketten of de pedagogisch begeleiders competentie.