Ondersteuningsnetwerk - Nieuw! Follow-upformulier voor het ondersteuningsnetwerk.

01 juni 2018

Om een goede start te kunnen maken in september is het belangrijk een volledig overzicht te hebben van lopende ondersteuningen. Hiervoor werd een eenvoudig, digitaal follow-upformulier gemaakt voor de scholen gewoon onderwijs. Dit formulier dient ingevuld te worden voor elke leerling die ondersteuning heeft of in de loop van dit schooljaar gehad heeft. Je kan het terugvinden op limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen onder "ondersteuningsnetwerk". In de bijhorende kijkwijzer vind je de nodige info.