Omgaan met veranderprocessen - 27 januari 2020

07 juni 2019

Opleiding van één dag (optioneel - niet inbegrepen in de prijs - : coaching of intervisie van individuele verandertrajecten)

Korte theoretische instructies koppelen we aan de eigen context 
We gaan ervaringsgericht en concreet aan de slag met praktijken, leervragen en cases van de cursisten in de scholen. 
We zetten in op interactie tussen de deelnemers en stellen de cursisten doe-acties voor om te oefenen in de eigen dagelijkse werkelijkheid.  
Ook onderzoeken we wat verandering voor jou precies betekent en de impact die dit heeft op de processen die je begeleidt. 

Meer informatie en inschrijven.