OKAN – uitnodiging netoverschrijdend ontmoetingsmoment - 18/09/2019

18 september 2019

Beste OKAN-leraar, -coördinator, -vervolgschoolcoach   

Je bent van harte uitgenodigd op de netwerkvoormiddag voor onderwijsorganisaties die anderstaligen begeleiden. Dit netwerk vindt plaats op woensdag 18 september 2019 van 9.30 tot 12.30 uur. Je wordt verwacht in het Provinciehuis te Hasselt (Kempenzaal in de A-blok, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt).Tijdens dit ontmoetingsmoment maak je kennis met collega’s uit OKAN, CBE, CVO, het hoger onderwijs (Universiteit Hasselt), Agentschap Inburgering en Integratie, VDAB, e.a.   

Het doel is samenwerkingsverbanden stimuleren om anderstalige nieuwkomers te begeleiden in hun leerloopbaan. 

In een aantal thematische rondes wordt informatie gedeeld rond een aantal richtvragen:   

  • Wat is de inhoud van het tweedekansonderwijs in Vlaanderen? Welke perspectieven biedt deze opleiding, professioneel of op het gebied van voortgezette studies?
  • Wat kan jongeren (18+) motiveren om zich in te schrijven in vervolgtrajecten, met name NT2 en tweedekansonderwijs?
  • Wat zijn de inschrijvingsvoorwaarden en kosten verbonden aan OKAN, NT2?
  • Welk studiebewijs is er op het einde van OKAN? Wat betekent dat in de praktijk/wat is de waarde van dat bewijs?
  • Hoe verloopt evaluatie in een module/traject?
  • Wat leren jongeren in OKAN en hoe verhoudt zich dat tot wat de richtgraden aanbieden?
  • Is er samenwerking tussen OKAN, NT2 en tweedekansonderwijs. Eventueel binnen dezelfde scholengemeenschap?
  • Wat kan een samenwerking met organisaties als Auxilia en het Agentschap Inburgering en Integratie betekenen?  

Deelname aan dit netwerkmoment is gratis. Wel vragen we te registreren vianascholing.be.  

We kijken er alvast naar uit jullie te mogen ontmoeten!  

Met vriendelijke groeten   

Namens de begeleidingsdiensten 

Ann, Bregje en Wouter