OKAN - lesmateriaal – Brochure “Eerst OKAN. Nu IK KAN!”

26 november 2019

Het OKAN-team van het Sint-Jozefsinstituut in Betekom ontwikkelde een gids vol hulpmiddelen voor de ex-OKAN-leerling. De provincie Vlaams-Brabant ondersteunde dit initiatief en stak de gids in een mooie verpakking. De brochure bevat stappenplannen, schrijfkaders en een beknopt grammaticaoverzicht. Ontdek zelf hoe bruikbaar dit kan zijn, niet alleen voor je ex-OKAN-leerlingen, maar voor alle leerlingen in de brede basiszorg!