OKAN – informatie – toolkit van de Raad van Europa

29 januari 2018

In de toolkit vind je handige hulpmiddelen om in taalondersteuning te voorzien. Zo lees je er achtergrondinfo en begroetingen in verschillende talen (Arabisch, Koerdisch, Perzisch, Somalisch). Je kunt er eveneens tools downloaden, zoals schrijfoefeningen organiseren op basisniveau, teksten selecteren voor luister- en leesoefeningen op basisniveau, een lijst met uitdrukkingen voor alledaagse communicatie, enz.