OKAN

04 september 2020

Netwerk coördinatoren en vervolgschoolcoaches

We vliegen er weer in voor wat hopelijk een fijn, leerrijk en coronavrij schooljaar zal worden! 

De pedagogisch begeleiders ondersteunen jullie graag bij jullie OKAN-werking. Hieronder vinden jullie de initiatieven waarvoor jullie (binnenkort) kunnen inschrijven: 

  • netwerk coördinatoren: 22/10/2020, 4/3/2021 en 6/5/2021, telkens dus digitaal van 9.30 uur tot 12.30 uur: geef je naam door aan nathalie.vandenameele [at] katholiekonderwijs.vlaanderen ()

     
  • werkgroepen coördinatoren: wie nog graag wilt deelnemen, mag zijn/haar naam doorgeven aan nathalie.vandenameele [at] katholiekonderwijs.vlaanderen ()

     
  • de OKAN-dag op 18 november zal worden uitgesteld naar het 2de semester (nog geen exacte datum). Je verneemt er meer over in onze volgende nieuwsbrieven 
  • netwerk vervolgschoolcoaches regio Limburg: 7 oktober, 19 januari en 20 april, telkens van 9.30 tot 12 uurlive in de TulpinstraatSchrijf je in via nascholing.be 

 

ex-OKAN – nieuws

Proef- en oriëntatietijd 

Vraag: mag de proef- en oriëntatietijd nog ingericht worden?  

Antwoord: de stages worden beschouwd als extramurosactiviteit en die mogen voorlopig in fase geel en oranje niet doorgaan. Voorlopig kunnen dus geen stages georganiseerd plaatsvinden, enkel als die stage binnen de school zelf kan doorgaan en uiteraard na risicoanalyse.  

Aanwezigheid op toelatingsklassenraden 

Vraag: mag je als vervolgschoolcoach wel aanwezig zijn op de vervolgschool voor een toelatingsklassenraad en bij uitbreiding voor de ondersteuning van de ex-OKAN-leerling? 

Antwoord: Elke school kan de lijst van essentiële derden uitbreiden na risicoanalyse. De vervolgschoolcoaches kunnen op die manier aan die lijst toegevoegd worden.  

Bovendien vermeldt Codex S.O., art. 115/1:  

In het geval het een overstap betreft van het onthaaljaar naar vervolgonderwijs als vermeld in artikel 146, § 4, moet in de toelatingsklassenraad raadgevend de persoon worden opgenomen die, op basis van daartoe specifiek toegekende uren-leraar, belast is met de ondersteuning, opvolging en begeleiding van gewezen anderstalige nieuwkomers in de scholengemeenschap waarbinnen de betrokken leerling het onthaaljaar heeft gevolgd. 

Als jullie nog prangende vragen hebben, stel ze gerust. Ik wens jullie een vlotte en fijne start van het schooljaar toe!