OKAN

03 juni 2020

We kijken allemaal heel erg uit naar een veilige opstart van onze OKAN-klassen. Maar zolang we in ons kot moeten blijven, kun je voor tips over afstandsleren terecht op: https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/dcfad26a-ace0-490a-aa71-69c9244bf103.  

Bekijk ook zeker de pagina’s uit GOK, die heel vaak van toepassing zijn op onze (ex-)OKAN-leerlingen: https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/6b612071-cd21-4020-afff-b9e3334238eb  

OKAN 

Volgend schooljaar in OKAN blijven of overstappen naar het regulier onderwijs? 

Na deze uitzonderlijke quarantaineperiode wordt bovenstaande vraag moeilijker dan in de voorbije schooljaren. Laten we zoveel mogelijk toekomstgericht kijken en de leerling zeker het voordeel van de twijfel geven. In een volgende regionale nieuwsbrief volgt hierover nog uitgebreidere info. De vervolgschoolcoaches zullen ook een document ontvangen met meer details over prospectieve evaluatie. 

Heropstarten van opvang en in een volgende fase van de lessen 

Social distancing wordt een heel belangrijke, maar ook moeilijke factor in de heropstart van onze OKAN-scholen. Om jullie hierin te ondersteunen wordt er Vlaanderenbreed een document uitgewerkt dat je bezorgd zal worden door de pedagogisch begeleider OKAN en via de OKAN-coördinatie in Brussel. 

Ex-OKAN 

Prospectief evalueren 

Hoe kan een klassenraad de toekomstkansen van ex-OKAN-leerlingen het best inschatten? Het is als vervolgschoolcoach meer dan ooit van wezenlijk belang dat je de klassenraad erop wijst om vanuit een toekomstgericht perspectief naar de leerling te kijken. Welk leerrendement behaalde de leerling? Welke groei hebben ze gezien? Dat betekent dat men niet hoeft na te gaan of de leerling alle taken heeft ingediend of alle doelen heeft bereikt, maar wel afgaat op het tussentijds leerrendement als richtinggever. Vaak zal dit het enige middel zijn om eerlijke, toekomstgerichte kansen te geven. 

Lees er de Sway en PowerPointpresentatie van het webinar op 3 juni maar op na. --> moet nog toegevoegd worden na het webinar op 3 juni 

OKAN en ex-OKAN 

Nog enkele extra tips die het (her)ontdekken waard zijn: 

 • Nog meer info in verschillende talen over het coronavirus  
  Webpagina van het federale crisiscentrum - Informatie in meerdere talen, in Vlaamse Gebarentaal en in duidelijk Nederlands; audio in meerdere talen. 
  Webpagina van het Agentschap Integratie en Inburgering - Informatie in meerdere talen en in duidelijk Nederlands; audio en video in meerdere talen.
  Webpagina van Wablieft - Informatie in duidelijk Nederlands; video en beeldmateriaal in duidelijk Nederlands.
 • Gratis helpdesk voor vluchtelingen
  Het is vrij uitzonderlijk dat vluchtelingen bij de reguliere hulpverlening terechtkomen. Daarom wil Solentra in deze moeilijke tijden meer dan ooit voor hen aanwezig zijn. Dagelijks kunnen zij er bij een psycholoog terecht, voorlopig in de drie meest voorkomende talen. Later worden hier nog meer talen aan toegevoegd. Van 10 uur tot 12 uur verlopen de gesprekken in het Dari en het Farsi en van 15 uur tot 17 uur in het Arabisch. Dit alles op het nummer 0496 55 72 62. Probeer deze info zeker tot bij alle vluchtelingen en ouders van vluchtelingen te krijgen. Coronastress gecombineerd met post-traumatische stress leidt immers tot heel veel lichamelijke en mentale klachten. 
 • Interessante online-materialen 
  Het materiaal van uitgeverij BOOM (NL) is tijdelijk toegankelijk. Kijk zeker eens naar diglin+ op https://www.nt2.nl/nl/dossier/alfabetiseren. 
  Gratis thuis oefenen kan op https://oefenen.nl/program/serie/34. 
  Op https://www.youtube.com/watch?v=Tb3SaTv4clM vind je leuke filmpjes om Nederlands te leren. 
  Momenteel vind je ook materiaal voor alfa op https://www.nedbox.be/Nedbox biedt ook mooie actuele onderwerpen aan zoals ‘Ramadan in coronatijd’. 
  Ben je intussen toe aan meer tips om online creatief aan de slag te gaan? Neem dan een kijkje op https://kleurrijker.nl/praat-je-mee. 
  Een soap voor laaggeletterde anderstaligen verzoent de ontspanning met het leren: https://www.vocvo.be/nl/publicaties/nieuw-leven-een-soap-voor-laaggeletterde-anderstaligen.