OKAN

10 februari 2020

Nascholing - Coördinatoren OKAN (Brussel)

De eerstvolgende bijeenkomst van de coördinatoren OKAN in Brussel vindt plaats op woensdag 4 maart, van 9 uur tot 15 uur. Jullie kunnen hiervoor terecht bij Nathalie Vandenameele (nathalie.vandenameele [at] katholiekonderwijs.vlaanderen) op de Dienst Lerenden. Vergeet niet je aanwezigheid aan haar te bevestigen.

Nascholing - Uitwisselingsmoment tussen opvangpartners en onderwijspartners

De Vlaamse Overheid organiseert een interessante studiedag rond opvang en onderwijs van OKAN-leerlingen op vrijdag 14 februari in het Hendrik Conscience-gebouw in Brussel (Koning Albert II-laan 15). De dag start om 9 uur. Op het programma staan er getuigenissen vanuit verschillende hoeken van ons land. Ook onze regio is mooi vertegenwoordigd. De studiedag is gratis, maar je moet wel inschrijven.

Nascholing (livestream) – ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid

Heb je concrete vragen over ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid? Dan kan jij die zelf stellen via livestream op 12 februari vanaf 19 uur aan Chris Weyns, ervaringsdeskundige polarisatie en verbinding, en Khalid Benhaddou, coördinator van het Netwerk Islamexperten. Je kan hiervoor ook anoniem op de website terecht: https://netwerkislamexperten.be/.