Netwerk Gemeenschappelijk funderend leerplan 1ste graad - 21 september 2020

04 september 2020

De modernisering so loopt ondertussen in de eerste graad en de scholen werken met de nieuwe gemeenschappelijke leerplannen: het GFL en het Gemeenschappelijk leerplan ICT. In deze eerste samenkomst willen we verkennen waar de noden van de groep liggen, wat het GFL betreft. Aan de hand van een werkvorm zullen we bekijken wat goed loopt m.b.t. het GFL en waar er nog uitdagingen liggen voor jouw school.  
We bieden de mogelijkheid om goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen en we voorzien de nodige input.