Nederlands - Voorstelling leerplannen Nederlands eerste graad A- en B-stroom

03 januari 2019

Welke verschuivingen zijn er binnen de leerplannen Nederlands A- en B-stroom van de eerste graad? Welke verbanden kunnen we vanuit ons vak leggen met het funderend leerplan en het leerplan ICTHoe ziet de digitale leerplantool eruit waarmee we als vakgroep het leerplan vorm kunnen geven en nagaan of we alle doelen gehaald hebben? Hoe kunnen we de beheersingsniveaus conreet gestalte geven? 

Tijdens de leerplanvoorstellingen geven we een antwoord op deze en andere vragen. We gaan ook in op de link tussen de beide leerplannen, zodat een leraar die in beide richtingen lesgeeft, maar een keer moet aansluiten. Wel wordt, afhankelijk van de gekozen datum en voorstelling, vooral de nadruk gelegd op ofwel de A- of B-stroom.   

Data waarop je kunt inschrijven:  

  • Dinsdag 19 februari van 13.30-15.30 uur – leerplan A-stroom  
  • Dinsdag 12 maart van 16.30-18.30 uur – leerplan A-stroom 
  • Maandag 18 maart van 13.30-15.30 uur – leerplan A-stroom 
  • Dinsdag 19 maart van 13.30-15.30 uur – leerplan B-stroom 
  • Woensdag 20 maart van 13.30-15.30 uur – leerplan A-stroom 
  • Dinsdag 23 april van 16.30-18.30 uur – leerplan B-stroom 

Inschrijven kan via www.nascholing.be regio Limburg, so, vakgebonden nascholing, Nederlands, voorstelling leerplannen A- en B-stroom. Max. aantal inschrijvingen: 40 

De nascholingen vinden telkens plaats in de gebouwen van de PB regio Limburg, Tulpinstraat 75 in Hasselt-Kiewit.