Nederlands - Info – tijdelijke vervanging Jean Jacobs

27 juni 2019

Beste collega Nederlands 

Het nieuws dat Jean Jacobs omwille van ziekte afwezig is, is je misschien al ter ore gekomen. 0m je toch zo goed mogelijk verder te kunnen helpen met je ondersteuningsvragen voor Nederlands, zal Bregje Beckers, taalbegeleider, hem voorlopig vervangen. Je kunt haar bereiken via bregje.beckers [at] katholiekonderwijs.vlaanderen ()

. 

Meer nieuws over nascholingen en leerplanvoorstellingen, verneem je eind augustus via deze nieuwsbrief. 

Alvast een prettige en deugddoende vakantie gewenst. Neem zeker een lege koffer mee, voor alle mooie verhalen!