Nascholingsaanbod (buitengewoon) basisonderwijs staat online!

01 juni 2017

In het schooljaar 2017-2018 bieden we heel wat vormingen en ondersteuning aan, waarbij de rubricering gebaseerd is op Zin in Leren! Zin in Leven!

Limburgse scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs krijgen een gedrukt exemplaar via hun scholengemeenschap. Je kan de brochure ook online lezen. Vanaf 1 juni kan je inschrijven via nascholing.be/limburg