Moderne vreemde talen – Nascholing – Taaltaken opstellen (focus tso/bso) – 5 maart 2018 – 13-16 uur - Hasselt

05 maart 2018

In deze navorming leer je hoe je stap voor stap taaltaken kan opstellen en hoe je leerplandoelen en het ERK  kan integreren in de klas. Elk onderdeel van een taaltaak wordt uitvoerig besproken.

Je leert taaltaken ontwerpen vanuit een authentieke taalsituatie en eigen materiaal verwerken tot een volwaardige taaltaak. Valide evaluatieroosters, conform aan het leerplan en op basis van het ERK, zorgen voor een kwaliteitsvolle resultaatsbepaling. De taaltaken worden volledig gescreend aan de hand van reflectie-instrumenten.

Via een vragenronde krijg je de gelegenheid om met andere deelnemers ideeën uit te wisselen en knelpunten te bespreken. Ten slotte worden de taaltaken versterkt met een zelfreflectie-instrument, een portfolio, waarin de sterktes en werkpunten aangetoond worden zodat gerichte feedback en remediëring mogelijk is.

Meer info en inschrijven via nascholing.be.

Je kan enkel via je directeur of de nascholingsverantwoordelijke van je school inschrijven.