Moderne vreemde talen - informatie – Keuze handboeken

30 maart 2019

Geregeld krijgen begeleiders de vraag over het gebruik en het veranderen van handboeken. 

Als begeleider kunnen en mogen wij geen keuze maken voor jullie, dat is één van de taken van de vakgroep. Samen overleggen naar wat jullie op zoek zijn, wat het beste past bij jullie doelgroep en wat jullie het beste ligt. 

Wij geloven dat elke methode sterktes heeft.  

Wat belangrijk is, is om leerplangericht aan de slag te gaan. Welke opdrachten heb ik nodig om mijn leerplandoel te bereiken? Welke oefeningen zijn ondersteunend en zie je als tussendoel? Welke opdrachten zijn eerder verdiepend of verbredend? Je hebt trouwens 2 jaar de tijd om rond alle doelen te werken en deze te evalueren. 

De gouden tip is: pluk uit je methode 

Het zal niet mogelijk zijn om alle oefeningen van alle hoofdstukken te maken. Zie je methode als één van je bronnen waar je het meest interessante materiaal uit kiest.  

Wat heeft de leerling nodig om een bepaald doel te bereiken op dit niveau? Maak een sterke keuze met je leerplan ernaast en giet dit samen in je jaar(vorderings)plan of graadplan. Rond welke leerplandoelen willen jullie in het eerste jaar van een graad werken en welke doelen voorzie je volgend jaar?  

Check geregeld of je keuze haalbaar is, of je niet te lang blijft stilstaan bij dezelfde doelen of hetzelfde item. De focus van elke les ligt op doelgerichte communicatie, hoe groot of hoe klein deze “communicatie” ook is.