Moderne vreemde talen – Informatie – Interessante website voor activerende werkvormen en ICT-tools

12 mei 2018

Ben jij op zoek naar een activerende werkvorm of kan een ICT-tool je les wat pimpen? Dan is de volgende website zeker een aanrader: https://activeerjeles.nl.

Aan de hand van korte videofragmenten worden de verschillende werkvormen kort uitgelegd met voorbeelden voor gebruik. De werkvormen worden onderverdeeld op basis van de verschillende stadia van je les: opstarten, verwerven, verwerken en afsluiten.

Voorbeeld: “eens, oneens, geen mening”

Je hebt een tekst met de klas gelezen of een fragment bekeken. Achteraf stel je enkele vragen en nemen de leerlingen een positie in de klas in die hun mening weergeeft. Afhankelijk van het niveau, kan een mening of argumentatie geformuleerd worden in de doeltaal.

Deze werkvorm kan ook als startfase om de beginsituatie van de groep beter in te schatten.

Voorbeeld: ‘een foto zegt meer dan 1000 woorden’

In functie van je thema of van de actualiteit, vraag je leerlingen een geschikte foto mee te brengen rond dit onderwerp. Er mag geen tekst bij de foto staan. Achteraf gaan leerlingen in groepjes aan elkaar vertellen waarom ze deze foto meegebracht hebben, wat de link is met het onderwerp, wat dit voor hen betekent, etc. Afhankelijk van het niveau mogen ze wel of niet hun voorbereiding of een spreekkader gebruiken bij deze opdracht.

Voorbeeld: “weten, willen weten, wat heb ik geleerd?”

Deze werkvorm bestaat uit drie fases. Bij binnenkomst staat het onderwerp dat behandeld zal worden op het bord. De leerlingen krijgen vervolgens een blad waarop drie verschillende kolommen zijn aangebracht: “Weten”, “Willen weten” en “Wat heb ik geleerd?”. Om te beginnen vullen de leerlingen de eerste kolom in. Wat denken zij al te weten over het onderwerp? De leerlingen schrijven hier tenminste drie dingen op. Vervolgens vullen de leerlingen de tweede kolom in: “Willen weten”. Wat willen de leerlingen over dit onderwerp te weten komen. Zodra de leerlingen deze twee kolommen hebben ingevuld, zal de les starten.
Aan het einde van de les pakken de leerlingen het blaadje er weer bij en schrijven zij op wat zij deze les hebben geleerd. Bij het verlaten van de klas leveren de leerlingen de blaadjes in bij de leraar. Die krijgt op deze manier een goed inzicht – feedback - van de aanwezige voorkennis, de leervragen van de leerling en hetgeen de leerlingen deze les hebben geleerd.

Wil je een leuk kort quizje maken?  Heb je een bevraging die vlot online zou kunnen ingevuld en verwerkt worden? Ben je de PowerPointpresentaties wat moe? Wil je zelf als leerkracht bestanden delen en bewerken?  Via het onderdeel “ICT-tools” vind je meerdere mogelijkheden voor al deze vragen en meer. De ICT-tools worden onderverdeeld in verwerkings-, presentatie-, communicatie- en docententools.