Moderne vreemde talen - Frans - Nascholing - Realisatie en evaluatie van de specifieke eindtermen – 2 mei 2019 - Hasselt

02 mei 2019

In het kader van de realisatie van de specifieke eindtermen binnen de richtingen Moderne talen in de 3e graad stelt het leerplan dat er in totaal 18 specifieke eindtermen worden behandeld binnen Engels én Frans.  

In eerste instantie dienen er grondige afspraken gemaakt en een evenwichtige verdeling opgesteld te worden voor de realisatie en evaluatie van de SET binnen de 2 talen verspreid over de 2 jaren van de 3e graad. Wij geven een voorbeeld van een evenwichtige verdeling en verantwoording van de SET voor de 3 moderne vreemde talen. Op basis van welke criteria kan je deze verdeling maken? Hoe kan je aantonen dat je deze eindtermen realiseert?  

Vervolgens is het belangrijk om de verschillende specifieke eindtermen te ontleden en te interpreteren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kunnen we de eindtermen afzonderlijk toelichten en polsen naar de aanpak van collega’s om uitwisseling en interactie te bevorderen. 

Een laatste punt dat ongetwijfeld onze aandacht zal verdienen, is de onderzoekscompetentie die gerealiseerd moet worden voor Frans of Engels en de andere pool (vb. economie, Latijn …). We stellen een stapsgewijze aanpak voor waarbij de 3 eindtermen gerealiseerd en geëvalueerd kunnen worden volgens vb. een OVUR-methode.