Moderne vreemde talen

03 mei 2020

Beste collega’s 

In het onderstaand overzicht vind je de geplande nascholingen voor MVT bij de pedagogische begeleidingsdienst van regio Limburg in Hasselt. 

Ben jij ook benieuwd naar wat de basisoptie Moderne Talen kan betekenen en welke werkvormen je zou kunnen inzetten nu er (nog) geen handboeken op de markt zijn? Of ben jij al zeker dat je volgend schooljaar voor de klas zal staan binnen dit nieuwe project? Dan vind je in dit document alvast een overzicht van alle leerplandoelen met telkens mogelijke concrete inhouden voor jouw lessen. Wil je verder meedenken hierover en ideeën uitwisselen met collega’s? Op vrijdag 25 september organiseren wij een leerplanvoorstelling met aansluitend de start van een nieuw netwerk rond deze basisoptie. Inschrijven kan via deze link.

Leraren en schoolbeleid krijgen inzicht in de krachtlijnen en leerplandoelen van moderne talen van de basisoptie wetenschappen – moderne talen. 

Het evaluatiecongres wil jou in de eerste plaats inspireren om breder, meer ontwikkelingsgericht en misschien ook anders naar evaluatie te kijken. De keynote en een aantal sessies geven je inzicht in breed evalueren, manieren om ontwikkelingsgericht te evalueren. 

Daarnaast kan je ook kiezen voor sessies die je inspireren vanuit de praktijk: doel is om je praktische handvatten of tools te geven of tonen om concreet mee aan de slag te gaan in je klaspraktijk. 

9 oktober 2020: Lerend netwerk Engels 1e graad – van 9 tot 12 uur 

16 oktober 2020: Lerend netwerk Engels 2e-3e graad – van 9 tot 12 uur 

16 oktober 2020: Lerend Netwerk Duits van 13 tot 16 uur 

Differentiatie valt niet meer weg te denken uit de lessen anno 2020. In de praktijk merken we dat het niet altijd zo eenvoudig is. Differentiatie vraagt heel wat van een school, van leraren. Wij willen je daarom een dag vol inspiratie geven rond dit bruisende thema. 

Tijdens deze dag van de differentiatie maken verschillende sprekers de theorie heel concreet en geven zij voorbeelden van hoe in de klas aan differentiatie gewerkt kan worden. We bekijken differentiatie vanuit verschillende hoeken: vanuit vakken, vanuit werkvormen, vanuit scholen, vanuit de theorie en vooral vanuit de praktijk. 

Tijdens deze nascholingsdag maken we leerkrachten vaardiger om ICT-doelen te implementeren in hun eigen vak en we reiken handvaten aan hoe je dit kan doen. 

Een kort groepswerk evalueren in de klas, daar komt al een en ander bij kijken. Nog complexer wordt het als je langlopende groepswerken moet beoordelen, waarbij leerlingen ook buiten de schooluren moeten samenwerken. Tijdens deze sessie zoomen we in op de evaluatie van groepswerk in al zijn facetten.  

15 januari 2021 - Werken met artistiek-literaire teksten - van 9 tot 12 uur 

Naar aanleiding van het succes van deze sessie op de dag van de talen 2020 en de vraag naar voorbeelden van aanpak in de taallessen met artistiek-literaire teksten organiseren we een uitgebreide nascholing hierover. 

Ook volgend schooljaar zullen wij een goed gevulde dag van de talen organiseren bestaande uit verschillende workshops rond bruisende thema’s. Op 11 februari 2021 verwelkomen we je graag in Hasselt.  

Leerplanvoorstellingen – modernisering secundair 2de graad – 2de semester  

We zien jullie graag op één of meerdere van deze nascholingen. 

Groetjes 
David en Marlène