Marnix Vanlangenaeker - Hoop is een werkwoord. Filosoferen met kinderen / jongeren.

20 september 2019

Márnix Vanlangenaeker gelooft in filosofie als overtuiging. De jarenlange filosofische begeleiding van gespreksgroepen, het filosoferen met kinderen (sinds drie jaar ook in klasverband in de Stedelijk Humaniora Dilsen en als vaste medewerker bij VZW Doen!Denken!) en zijn vakgebied filosofie/ethiek/diversiteit aan de Hogeschool UCLL, hebben van hem een aanstekelijk spreker gemaakt die evengoed naar de stilte kan luisteren als naar het veelzeggende zwijgen en vaak luidop warrige denken van mensen. Zijn verblijf in Bolivië bij de boeren in de Andes, betekenen zoveel meer dan de academische vorming die hij in Leuven, Londen en Potosí genoten heeft.

Filosoferen is geen vrijblijvende methode die je in je klassen kan 'toepassen'. Het is veeleer een manier van zijn. Kritische kijken en luisteren en in vertrouwen je denken delen, draagt bij tot 'anders' in de wereld staan. Alle voordelen op een rijtje gezet waartoe filosoferen (in klasverband) kan bijdragen, zouden directies en leerkrachten onverwijld moeten aanzetten ruimte te maken voor dit meta-vak om leerlingen te DOEN na-denken als een on-dogmatische acte van vertrouwen. Kinderen en jongeren belichamen de hoop van onze samenleving. Het voeden van die hoop is een werkwoord!