Lut Favoreel - Horizonten vol Hoop

20 september 2019

Lut Favoreel was opeenvolgend lesgever muzikale opvoeding, coördinator, GOK-coördinator en pedagogisch directeur in het secundair onderwijs te Limburg. Ze werd in 2015 pedagogisch begeleider voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Binnen de Dienst Curriculum & vorming is ze verantwoordelijk voor de coördinatie van de eerste graad en muzisch-creatieve vorming.

Scholen zijn creatief bezig om de modernisering secundair onderwijs vorm te geven. Zij zoeken verschillende  manieren om onderwijs te vernieuwen. Zij bieden leerlingen de kans om zich breed te vormen.  Zij stimuleren leerlingen om platgetreden paden te verlaten en nieuw horizonten te ontdekken. Aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden toont Lut Favoreel aan hoe scholen jonge mensen vele kansen geven. Scholen worden op die manier bakens van de hoop voor de toekomstige generatie.