LLinkid

07 april 2019

FAQ basisopties

De voorbije maanden kregen we heel wat vragen over de basisopties eerste graad. Die bundelden we in een FAQ. Je kunt de FAQ raadplegen onder 'observerende en oriënterende eerste graad, basisopties' op de themapagina modernisering so

Bestelling ondersteunend materiaal modernisering so en LLinkid

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde enkele ondersteunende materialen bij de implementatie van de modernisering secundair onderwijs en LLinkid. Verschillende van die hulpmiddelen, zoals flipovers van de gemeenschappelijke leerplannen en legendekaartjes van LLinkid, stelden we al ter beschikking van de scholen die de nascholing ‘modernisering eerste graad so’ volgden.
Wil je graag een of meerdere van die materialen bestellen om te gebruiken in jouw school? Ontdek ons aanbod.