Lerend netwerk: leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte (sob)

30 januari 2017

Oproep tot inschrijven “lerend netwerk voor zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders”

  • Hoe aan de slag gaan met lln met SOB?
  • Hoe kan ik mijn collega’s ondersteunen als zc/lln. begeleider?...
  • Doel: ervaringen uitwisselen en leren van elkaar.
  • 13/02/2017 van 13u30 -16u00
  • 21/04/2017 van 09u00 -12u00