Leerplanvoorstelling Mens en samenleving (herhaling)

27 juni 2019

Deze sessie is bedoeld voor leraren die in het schooljaar 2018-2019 geen infosessie van het leerplan Mens en samenleving hebben bijgewoond. 

In deze vorming maak je je het nieuwe leerplan eigen en oefen je de nieuwe digitale leerplantool in. We brengen in deze vorming verschillende leraren bijeen om samen te leren. 

De infosessie gaat door op woensdag 18 september van 9.30 tot 12 uur in de lokalen van de begeleidingsdienst (Tulpinstraat 75 – Hasselt).