Klassieke talen - Nascholing - in de regio

04 januari 2018

Brainstorm nieuw leerplan Latijn en Grieks eerste graad – 31 januari 2018

De modernisering van het secundair onderwijs brengt nieuwe leerplannen met zich mee, ook voor klassieke talen. Omdat we graag rekening houden met de meningen en inzichten van het werkveld, organiseren wij een brainstormsessie, waarin we over het huidige leerplan en de aanpassingen of vernieuwingen voor een nieuw leerplan van gedachten kunnen wisselen.

Doelgroep: leraren klassieke talen eerste graad, bij uitbreiding ook leraren uit de drie graden.

Datum en plaats: woensdag 31 januari 2018, 9 uur -12 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt

Schrijf online in via de directie of de nascholingsverantwoordelijke van de school.

Welke leerlingentypes stoppen na het tweede jaar Latijn en hoe kunnen we dat vermijden? – 22 februari 2018 (sessie 1) – 3 mei 2018 (sessie 2)

Dietske Lehembre, pedagogisch begeleider klassieke talen regio Antwerpen, komt in een eerste sessie de resultaten van haar onderzoek (over leerlingenprofielen en over de motivatie van tweedejaars om Latijn al dan niet verder te gaan studeren) voorstellen. Op basis van deze resultaten legt zij de link met de lespraktijk en is het de bedoeling om in een netwerkmoment te reflecteren over de eigen klaspraktijk. In een tweede sessie bespreken we de effecten: Wat hebben we uitgeprobeerd. Wat werkte wel/niet? Welke ondersteuning hebben we nodig?

Doelgroep: In de eerste plaats leraren Latijn van de eerste graad, maar bij uitbreiding alle leraren klassieke talen uit de drie graden.

Datum en plaats: eerste sessie, donderdag 22 februari 2018, 13.30 -16.30 uur – tweede sessie, donderdag 2 mei 13.30 – 16 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt

Schrijf online in via de directie of de nascholingsverantwoordelijke van de school.

Save the date: Dag van de Talen – 28 februari 2018

Kom proeven van een gevarieerd nascholingsaanbod op de Dag van de Talen! Voor de eerste keer slaan alle vakbegeleiders oude en moderne talen de handen in elkaar om een gezamenlijke nascholingsdag te organiseren voor alle taalleraren van het secundair onderwijs.

Voor klassieke talen nodigden we Kristien Hulstaert, die in navolging van haar nascholing van 25 januari 2017 de theorie van het colometrisch lezen komt uitleggen in een eerste sessie en de toepassing in de lespraktijk toelicht in een tweede sessie. In dit onderzoeksjaar ligt haar focus op de lectuur van poëzie. We zijn benieuwd naar haar bevindingen totnogtoe. Ook David Stienaers zal aanwezig zijn en twee sessies geven over ‘Flipping the classroom’.

Schrijf je online in via de directie of de nascholingsverantwoordelijke van de school.