Klassieke talen – Euroclassica examens

05 november 2018

Beste leraren klassieke talen, 

We gaan weer van start voor de inmiddels reeds welbekende Euroclassica examens! Maar tegelijkertijd is er een nieuwigheid ingevoerd, in de vorm van een hoger niveau: 

EGEX Ianua : voor onze vierdejaars Grieks. 

ELEX Ianua: voor onze vierdejaars Latijn. 

Voor het overige: de bekende formule, EGEX Vestibulum voor derdejaars Grieks; ELEX Vestibulum voor tweede- en derdejaars Latijn. 

Voor elk examens vinden jullie ook de oplossingen in de bijlages* (steeds de documenten met KEYS in de naam).  

Ik verwacht enkel de resultaten van de leerlingen die in aanmerking komen voor medailles, ingevuld op het document "Formulier" dat jullie in de bijlage vinden. Dit formulier moet mij ten laatste op 31 januari 2019 bereiken. Gebruik aub. geen opmaak, en verander niets aan de lay-out van de tabellen, ook al zijn die nu heel primitief gemaakt. Veel dank hiervoor! 

Zorgen jullie er mee voor dat Vlaanderen opnieuw schittert als regio qua deelnames en medailles? Zie http://www.classicavlaanderen.be/  

En ... nogmaals welkom voor het Euroclassica-congres in Antwerpen, op vrijdag 30 augustus 2019, waarvoor u reeds via ditzelfde kanaal een uitnodiging ontving. 

Hartelijke groet en reeds op voorhand dank voor jullie enthousiasme, 

Prof. Christian Laes, 
namens Classica Vlaanderen. 

De bijlages kunnen jullie bekomen door een mail te sturen naar de pedagogisch begeleider nadia.derose [at] katholiekonderwijs.vlaanderen ()