Klassieke talen

03 januari 2019

Nascholingen regio Limburg 2018-2019

 • Lerend netwerk Latijn (Grieks) eerste graad – dinsdag 29 januari 2019, 13.30-16.00 uur 
  Je bepaalt samen met de andere leerkrachten de inhoud en richting van dit lerend netwerk. Als leerkracht klassieke talen zal je onvermijdelijk geconfronteerd worden met de modernisering van het secundair onderwijs en een nieuw leerplan, nieuwe wetenschappelijke inzichten (denk aan de colometrische leesmethode of levend Latijn) en de gewijzigde mentaliteit van de nieuwe eerstejaars. Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer. 
  Doelgroep: leerkrachten klassieke talen uit de eerste graad, die bereid zijn om ideeën en ervaringen uit te wisselen. 
  Info en inschrijven kan hier 
 • ‘Wat elke leraar moet weten over hoe leerlingen leren’ – donderdag 31 januari 2019, 9 - 12 uur 
  Ben jij op zoek naar methodes om ervoor te zorgen dat je leerlingen de aangebrachte leerstof grondiger kennen en langer onthouden? Wil je graag tips om je lespraktijk aan te passen in deze richting? Deze vorming geeft je enkele praktische handvatten. 
  Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op over hoe onze leerlingen bijleren én deze kennis langer onthouden. Een aantal effectieve en efficiënte strategieën kunnen immers de effectiviteit en efficiëntie van het leren van onze leerlingen drastisch verhogen. Deze ‘science of learning’ is ondertussen vertaald naar instructiemethoden die effectief zijn, breed inzetbaar en onmiddellijk toepasbaar, over de verschillende leerjaren en leerinhouden heen. Doorheen deze vorming wordt de transfer van de cognitieve theorie concreet gemaakt naar de praktijk. Hoe kunnen we als leraren met eenvoudige en makkelijk toepasbare technieken zorgen dat onze leerlingen kennis, vaardigheden en competenties beter aanleren én langer onthouden?  
  Na de pauze ga je zelf aan de slag om dit te vertalen naar je eigen lespraktijk. De betrokken vakbegeleiders ondersteunen je hierin om de eerste inzichten in de praktijk om te zetten. 
  Deze vorming begint met een uiteenzetting over effectieve leerstrategieën door Tim Surma. Aansluitend maken de betrokken vakbegeleiders de vertaalslag naar jouw lespraktijk. 
  Doelgroep: Leraren Nederlands, moderne vreemde talen, aardrijkskunde, klassieke talen en geschiedenis 
  Inschrijven kan hier 
 • Latijn evalueren: geïntegreerde toetsing vanaf het eerste jaar  vrijdag 22 februari 2019, 9.30 tot 12.30 uur 
  Aan de hand van goede praktijkvoorbeelden overlopen we de voordelen en valkuilen van het geïntegreerd evalueren, waarin (lees)vaardigheid centraal staat.  
  Lesgever: prof. dr. Katja de Herdt  
  Doelgroep: leerkrachten klassieke talen uit de eerste graad (en tweede graad) 
  Inschrijven kan hier 
 • Nieuw leerplan klassieke talen eerste graad – vrijdag 22 februari 2019, 13.30 - 16 uur of  dinsdag 7 mei 2019 , 9 – 12 uur. 
  De modernisering so gaat van start in september 2019 mét nieuwe leerplannen. Ook voor de basisoptie Latijn (Grieks) zal er een nieuw graadleerplan zijn. Alle nieuwigheden worden in deze sessie toegelicht, alsook de nieuwe digitale leerplantool.  
  Doelgroep: leerkrachten klassieke talen uit de eerste graad 
  Inschrijven kan hier 
 • Dag van de talen – donderdag 14 maart 2019, 9 tot 16 uur 
  Voor klassieke talen komt Kristien Hulstaert haar onderzoek over de colometrische leesmethode bij poëzie toelichten en Wim Cool zal het hebben over taalverwerving in het nieuw-Grieks. Hou zeker de regionale nieuwsbrief en nascholing.be in de gaten voor extra nieuws.  
  Doelgroep: leerkrachten klassieke talen, MVT en Nederlands uit alle graden 
  Info en inschrijven kan hier. 

Activiteiten buiten de regio – januari 2019

Tentoonstelling 

 • Dis ManibusTombes sous la loupe – tot 17 maart 2019 in de Espace Gallo-Romain in Ath: tentoonstelling over funeraire opvattingen en rituelen in de oudheid. Meer info vind je hier 

Nascholingen 

 • Res, non verba. Actiever omgaan met Latijnse en Griekse woordenschat – woensdag 23 januari 2019. Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Blandijnberg 2, 9000 Gent.  
  Zonder woordenschat is er geen taal, laat staan een goed verhaal: dit lijkt de evidentie zelve. Ondanks het immense belang van woordenschat voor tekstbegrip, is in het verleden aan woordenschatverwerving, woordkennis en woordenboekgebruik niet veel aandacht besteed in het onderzoek en de didactiek van de klassieke talen. Hierin is het laatste decennium verandering gekomen. Niets te vroeg wellicht, want de traditionele impliciete en eenzijdige aanpak lijkt niet meer te renderen. 
  Met deze nascholing willen we leraren Latijn en Grieks informeren over het recente onderzoek naar woordenschatverwerving en voorbeelden bieden van een alternatieve omgang met vocabularium. De verschillende fases binnen het curriculum klassieke talen komen aan bod: van de eerste kennismaking met nieuwe woorden tot de herhalingstoets, van de woordkaartjes in het eerste jaar tot het gebruik van het woordenboek in de bovenbouw.
  Na een kort plenumreferaat worden vier workshops aangeboden waarvan de deelnemers er twee bijwonen.
  Meer info vind je hier. 
 • Studiedag Klassieke Wereld – maandag 28 januari 2019 in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. 
  Dit is een nascholingsdag ter ondersteuning van de vakken Griekse Taal en Cultuur, Latijnse Taal en Cultuur en Geschiedenis. 
  Diverse onderwerpen uit de antieke wereld komen aan de orde. Ook is er aandacht voor de kunst en de archeologische bezienswaardigheden die we al reizend door de wereld van de Grieken en de Romeinen tegenkomen. 
  De dag wordt georganiseerd door Labrys Reizen i.s.m. het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. 
  Voor meer informatie en aanmelding kun je een e-mail sturen naar info [at] labrysreizen.nl ()

   o.v.v. 'Studiedag 2019' 

Varia 

 • Grieks-Latijnse: meer dan ooit. Een pleidooi voor een kroonjuweel door Prof. Christian Laes in Prora JG 23 (2018). Tekst van het referaat op de nascholing over de waarde van de klassieke talen (VLOT, 24 oktober 2018).  
 • Oorlog om Troje: Terreur van alle Tijden: scholenwedstrijd Grieks@UGent – 22 maart 2019 
  De afdeling Grieks van de Universiteit Gent neemt deel aan het jaarlijkse Festival Européen latin grec op 22 maart 2019. Meer info vind je hier.