Kinderen leren hoe computers ‘denken’

21 februari 2019

Het nieuwe leerplan voor basisonderwijs Zin in leren! Zin in leven! van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet in op computationeel denken, het vermogen om problemen op te lossen met behulp van ICT of door inzicht in ICT. 

Kinderen leren spelenderwijs conceptueel en wiskundig denken. Een voorbeeld is het Bee-Bot spel, waarbij kinderen zelf een robot met instructies kunnen programmeren. Leerlingen kunnen ook zonder computers of ‘unplugged’ aan de slag. Met spelletjes kunnen kinderen heel wat leren over hoe een computer denkt. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld zelf hun eigen juf of meester programmeren, door ze als een robot duidelijke en gedetailleerde instructies te geven over hoe ze een boterham met hagelslag moeten smeren. Door na te denken over de stappen die ze moeten nemen, leren ze in eenvoudige algoritmes denken. Andere inspirerende praktijkvoorbeelden vind je hier.

Vanaf dit schooljaar stapten de eerste scholen in het nieuwe leerplan voor het katholiek basisonderwijs in. Tegen september 2020 zou dat in alle basisscholen van het katholiek onderwijs actief moeten zijn. Met het nieuwe leerplan is Katholiek Onderwijs Vlaanderen pionier in het aanbrengen van deze 21ste-eeuwse competentie.

Meer informatie vind je op de themapagina van computationeel denken. De inhoud van de webpagina is opgesteld in samenwerking met KU Leuven, UGent en UHasselt.