Kick Off voor leidinggevenden - Online

14 november 2020

Deze Kick Off biedt leidinggevenden de mogelijkheid een keuze te maken tussen een aantal werkwinkels die inspelen op actuele noden in scholen. We kozen voor 4 sessies rond de thema’s evaluatiebeleid, datageletterdheid, leercompetenties, feedback door leerlingen. Enkele sessies krijgen een vervolg op het directiecongres. Wil je meer weten over de thema’s? Lees dan zeker verder en neem een aanloop naar het directiecongres so 2021

Dinsdag 24 november 9.30 - 12.00 - Bart Debbaut, Informatiegestuurd schoolbeleid op basis van gegevens van Mijn onderwijs

In het kader van kwaliteitsontwikkeling is het erg belangrijk om informatie te verzamelen over de input waarmee we op school aan de slag gaan en meer nog, de output na al het harde werk dat we hebben verricht op school. In deze en volgende sessie bekijken we welke informatie via Mijn onderwijs (inclusief de schoolportretten van inspectie) beschikbaar is en met welke beleidskeuzes we de data positief kunnen beïnvloeden.
Via Mijn onderwijs stelt de overheid boeiende gegevens ter beschikking van de school. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om de Schoolportretten voor de school bij de onderwijsinspectie op te vragen. Misschien ontbreekt de tijd om deze rijke informatie te analyseren en op zoek te gaan naar kansen om het schoolbeleid te ondersteunen door krachtige informatie. We bieden de kans om samen de informatie over uw school door te nemen. Binnen kwaliteitszorg vormt informatie een krachtige hefboom om een helder zicht te krijgen op de beginsituatie en de resultaten van het beleid. Dit kan helpen om energie doelgericht en systematisch te stoppen in die zaken die er echt toe doen (die onze kwaliteit uitmaken).
 

Maandag 30 november 13.00 - 14.00 - Verleije Jesse, Vlaamse Scholierenkoepel, En wat hadden je leerlingen nu aan je les ? Zinvolle feedback van leerling naar leraar.

Feedback vragen aan leerlingen over de manier van lesgeven is in de meeste scholen nog geen gewoonte en ligt bij heel wat leerkrachten gevoelig. De Vlaamse Scholierenkoepel heeft een gratis aanbod voor elke leraar waarmee je zinvolle feedback kan verzamelen, gebaseerd op internationaal onderzoek én eigen onderzoek. 

Feedback van leerlingen kan een leerkracht helpen om beter te worden in de job. Kan, want dan moet je wel de juiste vragen stellen én er iets mee doen. Om leerkrachten hierbij te helpen, heeft de Vlaamse Scholierenkoepel sinds 2018 een gratis, online en eenvoudige feedbacktool ontwikkelt. Daarvoor werkten ze samen met leerkrachten, onderzoekers en natuurlijk de leerlingen. Twee jaar later en 2000 actieve leerkrachten verder, ontwikkelden studenten Onderwijswetenschappen (UA) ook enkele aanvullende methodieken die je als leraar in de klas kan inzetten om zinvolle feedback te verzamelen. Je leert de toolbox én de achterliggende theorie kennen.

Schrijf in

Maandag 7 december 13.30 - 15.30 - Christel Mercken en Riet Berben, Leercompetenties meer zichtbaar maken. Enkele ideeën en handvatten

Kan inzicht in leercompetenties het gesprek in klassenraden verbeteren? Kunnen we leercompetenties inschatten en gebruiken in het klasgebeuren? Kunnen wij zo een betere analyse maken van waar een leerling staat en wat hij nodig heeft, om gerichter in te zetten op wat de leerling nodig heeft? Hoe kunnen wij de ontwikkeling van leercompetenties stimuleren?

Schrijf in

Maandag 11 januari 13.30 - 16.00 - Ellen Huybrechts, Evaluatiebeleid

Wil jij van de modernisering secundair onderwijs gebruik maken om evaluatie binnen je school te versterken? Zoek jij naar een eigen weg om leerlingen verantwoord en rechtvaardig te evalueren? Wil jij daarbij ook de school in haar beleid versterken? Zoek jij naar manieren om over je evaluatie transparant te communiceren? Volg dan deze module.

Deze sessie op de Kick Off is het eerste luik van deze nascholingsmodule. De andere luiken worden je aangeboden op het herwerkte directiecongres. Je kan de volgende sessies enkel kiezen als je deze sessie hebt gevolgd.

Schrijf in