Kandidaatstelling scholen Duaal Leren “Schoolbank op de werkplek” 2018-2019

29 januari 2018

Zoals je ongetwijfeld al weet, wordt de organieke uitrol van het duaal leren uitgesteld naar 1 september 2019. Dat betekent meteen ook dat er voor het duaal leren in het schooljaar 2018-2019 verder kan worden gewerkt in het kader van het proefproject “schoolbank op de werkplek”.

Vanaf 2019-2020 worden alle nieuwe én alle lopende studierichtingen duaal, organiek.

Onder voorbehoud van bekrachtiging bij middel van een Besluit van de Vlaamse Regering zullen volgende opleidingen in het schooljaar 2018-2019 duaal kunnen worden ingericht:

BuSO OV 3 kwalificatiefase:

 • Groen- en tuinbeheer duaal
 • Medewerker fastfood duaal

3e gr. (d)bso:

 • Afwerking bouw duaal
 • Binnenvaart en beperkte kustvaart duaal
 • Bouwplaatsmachinist duaal
 • Brood- en banketbakkerij duaal
 • Decoratie en schilderwerken duaal
 • Dier en milieu duaal (o.v.)
 • Elektrische installaties duaal
 • Groenaanleg en –beheer duaal
 • Groendecoratie duaal
 • Grootkeuken en catering duaal
 • Haarverzorging duaal
 • Koetswerk duaal
 • Lassen-constructie duaal
 • Logistiek duaal
 • Mechanische vormgeving duaal
 • Moderealisatie duaal
 • Onderhoudsmechanica auto duaal
 • Plant en milieu duaal
 • Ruwbouw duaal
 • Slagerij duaal
 • Textielverzorging duaal

3e gr. tso:

 • Elektromechanische technieken duaal
 • Elektrotechnieken duaal
 • Mechanische vormgevingstechnieken duaal
 • Podiumtechnieken duaal

7e spec.jaar bso:

 • Chocolatier duaal
 • Dakwerker duaal
 • Dekvloerlegger en tegelzetter duaal
 • Elektrotechnicus duaal
 • Grootkeukenkok duaal (o.v.)
 • Hotelreceptionist duaal
 • IJzervlechter en bekister-betonneerder duaal
 • Installateur gebouwenautomatisering duaal (o.v.)
 • Interieurbouwer duaal
 • Kapper-stylist duaal (opm.: specifiek voorbehouden voor scholen met Haarverzorging duaal)
 • Kinderbegeleider duaal
 • Natuursteenbewerker duaal
 • Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal
 • Operator digitaal drukken in de printmedia / papier- en kartonverwerking duaal
 • Operator retouche kleding- en confectieartikelen duaal
 • Productieoperator textielproductielijn duaal
 • Spuiter carrosserie duaal
 • Stukadoor duaal
 • Tuinaanlegger-groenbeheerder duaal
 • Zorgkundige duaal

Se-n-Se (tso):

 • Beveiligingstechnicus duaal
 • Chemische procestechnieken duaal
 • Fitnessbegeleider duaal
 • Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal
 • Technicus hernieuwbare energie duaal
 • Technicus industriële automatisering duaal

Scholen die belangstelling hebben om een of meerdere van deze duale opleidingen in te richten, houden rekening met onderstaande programmatievoorwaarden die (o.v.) zullen worden opgenomen in het BVR:

 • de niet-duale gelijknamige opleiding of, als een dergelijke opleiding niet voorkomt in het Vlaamse studieaanbod, een nauw verwante niet-duale opleiding wordt in de school of het centrum in kwestie tijdens het schooljaar 2016-2017 of 2017-2018 georganiseerd;
  • in afwijking van deze voorwaarde geldt voor de opleiding kapper-stylist dat de school de duale opleiding haarverzorging duaal organiseerde tijdens het schooljaar 2017-2018;
 • de school beantwoordt aan de toepasbare rationalisatienorm;
 • de projectdeelname kan alleen op basis van vrijwilligheid van het schoolbestuur of centrumbestuur;
 • in het secundair onderwijs moet de deelname aan het tijdelijke project in overeenstemming zijn met de afspraken die binnen de scholengemeenschap daarover zijn gemaakt;
 • in het secundair onderwijs moet, na kennisname van de bepalingen van dit besluit, over deelname aan het tijdelijke project overleg worden gevoerd in de schoolraad;
 • in het secundair onderwijs moet, na kennisname van de bepalingen van dit besluit, over deelname aan het tijdelijke project in het lokaal onderhandelingscomité een protocol van akkoord worden gesloten;
 • in de leertijd moet, in voorkomend geval en na kennisname van de bepalingen van dit besluit, over deelname aan het tijdelijke project overleg worden gevoerd in de ondernemingsraad;
 • er zijn ondernemingen beschikbaar waarmee de school of het centrum kan samenwerken, en die ondernemingen zijn, zowel voor de trajectbegeleider als voor de leerling, bereikbaar;
 • de scholen en centra in het project zijn zo evenwichtig mogelijk geografische verspreid over alle Vlaamse provincies en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Gelet op de soms problematische timing en de mogelijkheid die we wensen te voorzien voor de geselecteerde scholen en centra om hierover op tijd met de buitenwereld te communiceren, verzoeken we de belangstellende scholen en centra om zich – voorafgaand aan de definitieve toewijzing na indiening van alle documenten – kandidaat te willen stellen tegen uiterlijk woensdag 28 februari 2018.

Dat kan gebeuren met ingang van vandaag bij middel van een eenvoudige aanmelding van jouw school / centrum met vermelding van:

 • de duale studierichting(en) waarvoor je wenst te kandideren,
 • het instellingsnummer van de school en de officiële naam van de instelling
 • het officiële adres van de vestiging waar de opleiding zal worden aangeboden (incl. stad en provincie)
 • de vermelding of de opleiding binnen voltijds, dan wel deeltijds onderwijs zal worden aangeboden
 • de contactpersoon op directieniveau
 • de contactpersoon op opleidingsniveau

t.a.v. Eddy Van Autreve, dossierbeheerder duaal leren: eddy.vanautreve [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

Scholen en centra die binnen het kader van “schoolbank op de werkplek” al zijn gestart met een duaal traject, kunnen dat traject verderzetten. Indien ze evenwel willen starten met een bijkomende studierichting duaal, dan moeten ook zij daarvoor kandideren.

Het departement onderwijs plant tussen 7 februari en 1 maart 2018 infosessies voor belangstellende scholen. Inschrijven daarvoor kan via de link: https://goo.gl/forms/BcSF3ofBSsTzFk722 .

Katholiek Onderwijs Vlaanderen nodigt tenslotte de belangstellende scholen binnen haar koepel uit op woensdagvoormiddag 7 maart 2018 om 9.30 u. in het Interdiocesaan Centrum, Guimardstraat 1 te Brussel voor een infovergadering om ze verder te begeleiden in het programmatie- en implementatieproces.

Voor alle verdere info kan je contact opnemen met Eddy Van Autreve via bovenstaand e-mailadres.